Fødselsforberedelse

Fødselsforberedelse

Pris:

3 timer: 2.000 kr.
(Inkl. en telefonisk samtale på 30 minutter forud for selve fødselsforberedelsen)

En fødsel er potentielt den største og mest transformerende oplevelse vi nogensinde kommer ud for – både kropsligt, energetisk, mentalt, følelsesmæssigt og spirituelt. 
Vores fødsler fylder i vores krop og bevidsthed resten af vores og vores børns liv. Det er ikke bare vigtigt, men afgørende, at vi forbereder os, tager ejerskab og derigennem slår en tone an, for at det kan blive den betydningsfulde og styrkende oplevelse som fødslens natur har potentiale til at blive. 

Vi vil komme ind på følgende emner, som en del af fødsels – og barselsforberedelsen:
– Fødselshistorier
– Fødslens faser og kvindens instinktive natur
– Et liv kommer til
– Fødselsplan
– Fødslens psykologi og betydningen af det første møde
– Naturlig smertelindring og kroppens egne fødehormoner
– Fødslen – en overgivelsesproces
– Barselsplan: de første 40 hellige dage

Pris:

3 timer: 2.000 kr.

(Inkl. en telefonisk samtale på 30 minutter forud for selve fødselsforberedelsen)

Bestil tid her:

Selve fødselsforberedelsen vil i udgangspunktet være i dit hjem med det sigte, at værne om dit behov for ro og hvile ved at mindske omfanget af transport for dig.
Dog er det altid en mulighed at være i mit lokale i Aarhus C,
hvis det passer dig bedre. 

Jeg hjælper dig med tydeliggøre dine væsentligste og vigtigste værdier, og med at få et nuanceret indblik i de mange muligheder i og omkring graviditet, fødsel og barsel. Jeg hjælper dig yderligere med at få kendskab til ritualer og tabte traditioner, indsamle viden om og tage stilling til gældende retningslinjer, procedure og valg der skal træffes. Jeg vil her introducere dig for materialet Standardindgreb i fødslen, af jordemoder Ann-Emilie Augustinus samt hjælpe dig i retning af hvor du finder mere information, om det du kunne have brug for. Alt sammen med henblik på at du kan træffe grundigt informerede og bevidste valg som mærkes sande for dig ud fra et oplyst perspektiv. Dette ud fra ønsket om, at du kan tage ejerskab over din fødsel og føle dig allermest forberedt – have dig selv mest muligt med i det hele. 

Med afsæt i dine ønsker skaber vi i samarbejde en fødselsplan, som en form for anker du kan have med dig ud på det åbne hav, som en fødsel unægtelig er – et anker der har til hensigt at give dig en følelse af, at kunne læne dig ind i fødslen. Derudover hjælper jeg dig med at lave en barselsplan der tager højde for dine ønsker og behov i tiden efter. 

Du får desuden kendskab til brugbare teknikker og værktøjer du og din eventuelle partner kan benytte Jer af både før, under og efter fødslen

Selve fødselsforberedelsen vil i udgangspunktet være i dit hjem med det sigte, at værne om dit behov for ro og hvile ved at mindske omfanget af transport for dig,

Dog er det altid en mulighed at være i mit lokale i Aarhus C,
hvis det passer dig bedre.