Cecilie Snapholt

Om Cecilie Snapholt - doula & psykoterapeut

Jeg er kvinde, søster og datter af jorden.
Én der samler, husker og giver videre.

Jeg er her for at tjene og støtte dig i, at gå igennem din fødsel på en jordnær, tryg og værdig måde med din integritet i behold.
For mig er blidhed, omsorg, tryghed, tillid, nænsomhed og respekt hjørnesten i min rolle som doula, og essentielle for, at du kan give dig hen til den fødsel eller overgang du står overfor:
 – fødslen af dit barn
–  fødslen af dig som mor
–  fødslen af dig selv i dybere lag af din kvindelighed
–  eller fødsler forstået som de større eller mindre overgange og transformationsprocesser vi står overfor livet igennem –  kropsligt, energetisk, mentalt, følelsesmæssigt eller spirituelt. 

Som uddannet psykoterapeut og doula tilbyder jeg både sessionerdoula-forløb samt forskellige former for behandlinger i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel, samt andre overgange og transformationsprocesser. Du kan læse en uddybende beskrivelse af doula’ens rolle her

Har du spørgsmål, specifikke forespørgsler og ønsker, er du altid mere end velkommen til at kontakte mig

Som doula...

…er jeg funderet i den naturlogiske tilgang, og inspireret af moder jord, fader himmel, bror sol og søster måne, de fire elementer og årstider, der alle afspejler ydre fænomener vi mennesker kan finde i os selv. En visdom vi kan bruge til egen proces, hvis vi har blik for at se dem. 

At være doula er i mit perspektiv dét at mestre kunsten at finde den evigt levende balance mellem: 

maskulin ∞ feminin
sol ∞
måne
sympatikus ∞ parasympatikus
gøren ∞ væren
fødsel ∞ død.

Polariteter, der trods deres direkte modsætning, samtidig er hinandens forudsætning og som i mødet altid bliver mere end summen af delene og skaber en rytme – et slags in-between, hvor nyt liv kan opstå og det næste skridt findes.

De vægtigste inspirationskilder er først og fremmest min lærer og mentor Ann-Emilie Augustinus, hos hvem jeg stadig modtager supervision.

Derudover er jeg inspireret af jordemoder Ina May Gaskins pionerarbejde inden for den naturlige fysiologiske fødsel, jordemoder Robin Lims hjertelige og kraftfulde blik for menneskerettigheder i og omkring fødsler, den jungianske psykoanalytiker og historiefortæller Clarissa Pinkola Estés’ dybdegående arbejde med den kvindelige psyke fortalt gennem myter og eventyr, antropolog Jean Liedloffs ‘kontinuum‘-begreb samt forskellige shamanistiske og nordiske traditioner.

Som psykoterapeut...

… er jeg funderet i både den vestlige udviklings – og tilknytningspsykologi, de gamle østlige visdomspraksisser som meditation, bevidstheds – og energiarbejde samt shamanistiske måder at arbejde med energi og heling på.

Min tilgang er eklektisk funderet, dvs. at jeg henter inspiration og arbejder ud fra forskellige systemer og tilgange, da veje til hjælp for den enkelte, er at finde i mere end én retning – og altid må skræddersyes i nuet. Ethvert menneske er unikt, og derfor findes der, i min forståelse, ej heller “én metode” der passer på alle. Min intention er at se dig, der hvor du er – og den intention går forud for alt andet. 

De vægtigste inspirationskilder for perspektivet i mit virke som terapeut er først og fremmest mine lærere Jens og Ellen Enemark, hvis arbejde har rødder i Bob Moore-traditionen og hans tilgang til det menneskelige energisystem, Jungs omfattende arbejde med den menneskelige psyke, individuationsprocesser og drømmearbejde, samt Enneagrammet, som terapeutisk kompasnål.

Du kan læse mere om mit virke som terapeut her, samt om baggrunden og perspektivet for min uddannelsen her 

Først og fremmest, og mest af alt kvinde

…der selv har søgt dybere, og til stadighed gør det. Min største lærer er livet selv, og min egen livsproces er det vægtigste fundament jeg arbejder ud fra når jeg sidder overfor et andet menneske – hvad enten det er som doula eller psykoterapeut 

Ved siden af min praksis som doula og terapeut, arbejder jeg som undervisningsassistent på psykoterapeutuddannelsen ved Therapaia – akademi for psykoterapi i samarbejde med Jens EnemarkSandra Buchhardt og Ina Nørskov Eskildsen  

Du kan læse mere om mit virke som psykoterapeut her

Vi er nogens formødre. Vi er et led i en kæde der strækker sig meget langt tilbage i tiden og meget langt frem i tiden. Vi er en del af den kæde der hedder menneskeheden. 
Vi – nu og her – bliver nogens biologiske, ideologiske eller kulturelle formødre.
Det betyder noget hvad vi gør.

– Andrea Hejlskov

Relevante uddannelser & kurser:

2022: Kursus i klinikdrift v. Jesper Hollensberg og Karsten Munk
2021:
Kursus i Homøopati for jordemødre og fødselshjælpere v. Stine Ruge/Naturens vej
2021:
Doulauddannelsen v. jordemoder Ann-Emilie Augustinus/Moder Jord
2021: Kursus i Homøopati til brug i graviditet, fødsel og barsel v. Mette Mitchell
2020: Drømmegruppe v. Ellen Enemark/Center for selvudvikling
2020: Kunstterapigruppe v. Ellen Enemark/Center for selvudvikling
2019: Kursus i Golden Month – østasisatisk barselsomsorg v. Johanne Siegumfeldt/ACUbirth            
2018-nu: 4-årig psykoterapeutuddannelse v. Jens Enemark/Center for selvudvikling
2018-nu: Udviklingsgrupper v. Jens Enemark/Center for selvudvikling
2018-2019: Holistisk udviklingsgruppe v. Karsten Munk     
2018: Kursus i Embryo in motion – Dynamics of Conception, Incarnation and Individuation v. Jaap van der Wall
2016-2017: Adgangsgivende kurser for RAB-certificering v. Karsten Munk 
                    – 200 timers anatomi/fysiologi
                    – 100 timers sygdomslære
                    – 50 timers sundhedspsykologi
2016: Kursus i Månehjulet v. Anne Gunnhild Albertsen/CyclingLiving
2014-2018: Udviklingsgrupper v. Dan Noltensmeier/Center for Spirituel Integration
2012-2016: Professionsbachelor i Pædagogik v. Peter Sabroe seminariet