Fødselshistorie:

Indledningsvis vil jeg invitere til, at vi sammen går på opdagelse i dine forestillinger om fødsler, historier du har hørt eller eventuelle tidligere fødselsoplevelser du bærer med dig. Dét vi bærer med os omkring fødsler, kan have stor indflydelse på, hvordan vores kommende fødsel bliver, medmindre vi får det bearbejdet. Dette vil vi bruge lige præcis den tid der skal til på, for at der er skabt de bedst mulige betingelser for, at du trygt kan gå det nye i møde med plads, ro og åbenhed.

Et liv kommer til:

Den forestående fødsel er ikke blot fødslen af et barn. Det er samtidig fødslen af en mor, fødslen af en far – et par som bliver forældre. Det vækker potentielt en masse tanker, følelser og spørgsmål, som det kan være berigende at give plads til at udtrykke, cirkulere og dele. Det kan være dybt forskellige ting der bliver vakt i den situation I står i og overfor – nogle gange kan det være af en så modstridende karakter, at det kan danne grobund for udfordringer, misforståelser og konflikt.
Her kan det være en hjælp med en neutral tredjepart, der holder rum, bygger bro og skaber forståelse mellem Jer i jeres kommende forældreskab. Dette fokus på Jer som par, kan også være et rum for at kigge ind i hvad I hver især har med Jer i bagagen af ubearbejdede ting, som det kan være godt at have et medfølende øje på i tiden der kommer.

Fødslens psykologi og betydningen af det første møde:

Livmoderen er vores allerførste klasseværelse! Ny forskning peger i stadig større grad på, at de hændelser vi er udsat for i fosterperioden, under fødslen og i tiden lige efter, har afgørende psykologisk betydning for vores kapacitet til følelsesmæssig tilknytning resten af livet. 
Vi vil sammen dykke ned i betydningen af at gøre sig umage, og hvordan man som forældre kan skabe optimale fysiske og psykiske rammer for næste generation – det lille barn – for at nedbringe det kvantum af smerte og lidelse, der eksisterer i verden. Her både i forhold til den prænatale og perinatale fase, samt det allerførste møde. 
Jeg vil her trække på begrebet kontinuum og betydningen af som barn at være holdt: i de tidligste stadier efter fødslen befinder spædbarnet sig i en bevidsthedstilstand som snarere er sansende end bevidst, hvorfor barnet er mere sårbart overfor sine erfaringer – fordi det ikke har nogle fortilfælde der kan mildne indtrykkene. Dette kalder helt naturligt på emnerne hud-mod-hud og amning, samt betydningen af langsomhed i den første tid.

Fødslen - en overgivelsesproces

Jo dybere du står i dig selv, des sværere er du at vælte. Du har autoriteten – og det er dig der ved hvad der er bedst for dig. Det kræver dog, at du har en oplevelse af tilstrækkelig tryghed og afslappelse i og omkring dig og et minimum af pres og unødig frygt, for at du kan høre din indre vished. 
Derfor vil en vægtig del af fødselsforberedelsen – og som en art gennemgående tone i hele forløbet – være, at bibringe dig så meget nydelse, afslappelse, ro og velvære. Dette for at skabe de mest optimale vilkår for at du kan slippe, give dig hen og overgive dig til din dybereliggende visdom og din kvindelige instinktive natur – hende som ved.

Jeg vil blandt andet introducere dig for oxytocin-stimulerende rebozo-massage, afspændende kropsbehandlinger samt centrerende meditative øvelser, for at hjælpe dig til at bevare et konstruktivt balancepunkt, som både vil være en støtte under selve graviditeten, og som du kan tage med dig ind i fødslen og med videre fremadrettet. 

Fødslens faser og kvindens instinktive natur:

Jeg tager dig med på en rejse ind i fødslens fysiologi og dens faser ud fra et naturlogisk perspektiv. Dette med et centralt udgangspunkt i naturens fire årstider, som kan bringe en jordnær forståelse og indsigt i både graviditetens, fødslens og barselstidens faser og skift.
Vi vil vil dykke ind og ned i kvindens instinktive natur, som er et af de mest afgørende og kraftigst virkende aspekter i den fysiologiske fødsel af et barn og i fødslen af dig som mor. En uendeligt meget mere forfinet og vidende del af psyken – en ældgammel rå-viden, som desværre er undermineret og vildledt – men som er og som vi kan åbne mere og mere op for, hvis vi kalder hende frem. 
Herunder hilse på The tripple Goddess bestående af aspekterne maidenmothercrone, samt gå på opdagelse i den evigt spiralerende liv – død – liv-cyklus 

Fødselsplan:

Jeg hjælper dig med at tydeliggøre dine væsentligste og vigtigste værdier, og med at få et nuanceret indblik i de mange muligheder i og omkring graviditet, fødsel og barsel. Jeg hjælper dig yderligere med få kendskab til ritualer og tabte traditioner, indsamle viden om og tage stilling til gældende retningslinjer, procedure og valg der skal træffes. Jeg vil her introducere dig for materialet Standardindgreb i fødslen, hvor jordemoder Ann-Emilie Augustinus gennemgår relevant information og forskellige overvejelser. 
Med afsæt i dine ønsker skaber vi i samarbejde en fødselsplan, som en form for anker du kan have med dig ud på det åbne hav, som en fødsel unægeligt er – et anker der har til hensigt at give dig en følelse af, at kunne gå fødslen forberedt i møde – både på et helt praktisk plan, såvel som et mere kropsligt, energetisk, følelsesmæssigt og spirituelt plan.
Altsammen med henblik på, at du kan træffe grundigt informerede og bevidste valg som mærkes sande i dig ud fra et oplyst perspektiv, og som gør at du tager ejerskab over din fødsel og føler dig allermest tryg – har dig selv mest muligt med i det hele. 

Det er også her vi sammen finder frem til, hvordan jeg kan støtte dig bedst muligt under selve fødslen (for de der vælger et fuldt doula-forløb)

Naturlig smertelindring og kroppens egne fødehormoner:

Jeg tager dig med på en blid rejse ind i forståelsen af smertens væsen og natur. Det at forstå smerte som kroppens sprog kan hjælpe til at kunne håndtere smerte på en måde, så vi kan være med den, modsat dét at gå mod den, hvilket er det der gør smerte lidelsesfuld.
Vi vil se på forskellige måder at betragte veer, samt få erfaring med hvordan du kan håndtere dem gennem åndedrætsopmærksomhed, og forskellige visualiserings – og afspændingsteknikker. Vi vil se på, hvordan bevægelse kan lindre din oplevelse af smerte og støtte den fysiologiske proces gennem fødslens forskellige faser.

Jeg indvier dig i naturlige former for smertelindring, og du får gode råd og vejledning til måder hvorpå du og din eventuelle partner kan understøtte frigivelsen af oxytocin – det afgørende kærligs – og fødselshormon både før, under og efter fødslen. Herunder introduceres du og din eventuelle partner til brugen af rebozo – både til brug i graviditeten, men også med henblik på, at vi kan drage nytte af rebozoen som naturlig smertelindring under din fødsel.

Barselsplan:

Post-partum-perioden – de første 40 hellige dage efter fødslen – er så vigtig en tid for mor, barn og familie. Her lægges kimen for hele det videre liv for alle involverede parter. Her har vi brug for vores stamme, for “det kræver en landsby at opfostre et barn”, men landsbyen er for længst forsvundet, og vi har mere end nogensinde før brug for at forholde os til hvordan vi forbereder os bedst muligt på denne hellige tid. En tid der kalder på ro, hvile og næring for at tilknytningen får de bedst tænkelige vilkår og at du som mor er holdt på den måde du ønsker, og har brug for.
Vi udarbejder sammen en barselsplan, som et konkret redskab til at du kan læne dig ind i fordybelsen med din baby, den følelsesmæssige tilknytning, og selv bliver næret på dybeste vis. 

Det er også her vi sammen finder ud af hvordan jeg kan støtte dig bedst muligt efter selve fødslen.